Do którego tygodnia ciąży można wykonać zabieg aborcji w klinice aborcyjnej za granicą?

Po zmianach w prawie jakie nastąpiły w 2020 roku kobiety zostały pozbawione wyboru decydowania o swojej ciąży, o przyszłości i o sobie. Zabieg usuwania ciąży jest możliwy tylko w przypadku gdy ciąża jest wynikiem działania zabronionego albo kiedy zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. Wyklucza aborcję z innych przyczyn, a uzyskanie zgody w powyższych przypadkach jest równie oporne. Dlatego kobiety szukają pomocy poza granicami kraju. Kliniki ginekologiczne w Czechach i Słowacji całkowicie legalnie wykonują zabiegi usuwania ciąży dla kobiet z innych krajów Unii Europejskiej.
Pojawia się pytanie czy na każdym etapie ciąży można zgłosić się do kliniki ginekologicznej? Regulują to przepisy, które mówią że do 12 tygodnia ciąży aborcja jest legalna. W tym czasi ekobiety zgłaszające się na zabieg usunięcia ciąży nie muszą podawać przyczyny, ani nie są kierowane na żadne dodatkowe badania lub konsultacje z psychologiem. Dotyczy to wszystkich kobiet, czyli obywatelek wspólnoty. Natomiast co z kobietami w bardziej zaawansowanej ciąży – czy mogą szukać pomocy? Oczywiście, że tak w klinikach ginekologicznych wykonuje się zabiegi usuwania ciąży do 22 tygodnia. Należy jednak pamiętać, że w okresie od 12 do 22 tygodnia ciąży legalnie zostanie wykonana aborcja dla płodów z wadami letalnymi lub gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety. W związku z tym konieczne będą badania od lekarza z kraju lub można je wykonać na miejscu w klinice ginekologicznej.

Ściśle z tym do kiedy można wykonać zabieg usuwania ciąży wiąże się również metoda jaka zostanie zastosowana. Lekarz po wcześniejszym wywiadzie z pacjentką oraz przeprowadzeniu badań podejmuje decyzję jaki rodzaj aborcji zostanie wykonany.
Jedna z metod usuwania ciąży to aborcja farmakologiczna. Metoda ta polega na podaniu tabletek poronnych, które wywołują obumarcie zarodka. Następnie podawany jest kolejny środek, aby wywołać skurcze mięśni – w tym macicy. To podobny proces do naturalnego poronienia. Metoda jest bardzo skuteczna oraz bezpieczna. Najbardziej wskazana jest w początkowych tygodniach ciąży oraz bardzo dobrze się wtedy sprawdza. Natomiast wykonywana w dalszych tygodniach może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety albo po prostu okazać się nieskuteczna. Dlatego metoda farmakologiczna usuwania ciąży powinna być stosowana maksymalnie do 9 tygodnia ciąży. Oczywiście jeśli nie istnieją żadne przeciwwskazania do jej zastosowania. A także jeśli pacjentka nie zażywa leków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie środków poronnych. Dlatego tak ważny jest szczegółowy wywiad jaki przeprowadza lekarz z pacjentką przed wykonaniem zabiegu. Należy pamiętać o tym, że tą metodę można stosować od pierwszych chwil. Jeśli tylko zostanie potwierdzona ciąża, na przykład wykonanym testem ciążowym.

Lekarze w klinice ginekologicznej mogą również zaproponować aborcję chirurgiczną, inaczej nazywana metodą próżniową. Tak jak nazwa wskazuje jest to zabieg, w którym konieczna jest ingerencja chirurgiczna. Na czym polega ten zabieg – najpierw lekarz musi rozszerzyć szyjkę macicy, a następnie za pomocą kaniuli pod ciśnieniem oczyszcza z zawartości. Choć wydaje się że to bardzo poważny zabieg, to cieszy się dużą skutecznością i bezpieczeństwem. Ponieważ lekarz może w sposób dokładny oczyścić macicę. A stosując metodę farmakologiczną zdarzają się nieliczne przypadki kiedy potrzebne jest jeszcze łyżeczkowanie po wykonaniu aborcji farmakologicznej. Co więcej może być stosowana już od 7 tygodnia ciąży wcześniej nie, bo może okazać się nieskuteczna ze względu na zbyt mały zarodek. Lekarze po metodę próżniową stosują zarówno w przypadku ciąży do 12 tygodnia bez podawania przyczyny. Jak i w przypadku aborcji ze wskazaniem do 22 tygodnia ciąży.

Obydwie metody usuwania niechcianej ciąży stosowane są w przypadku wszystkich kobiet, które zgłaszają się do klinik ginekologicznych w Czechach i Słowacji. Lekarze stosują je także dla małoletnich, które również mogą szukać pomocy w placówkach za granicą. Jednocześnie przypominamy, że potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna na wykonanie zabiegu. A także konieczna jest obecność podczas pobytu w klinice.

Bez wątpienia zabiegi usuwania ciąży w klinikach ginekologicznych w Czechach i Słowacji są legalne. Jednak należy pamiętać w których tygodniach ciąży można je przeprowadzić. Podsumowując najważniejsze informacje na ten temat:
Wykonanie aborcji jest możliwe w przedziale od 7 do 22 tygodnia ciąży w przypadku metody chirurgicznej
Usunięcie ciąży metodą farmakologiczną jest możliwe do 9 tygodnia ciąży
Po konsultacji z kliniką ginekologiczną wskazywana jest właściwa metoda przeprowadzenia zabiegu aborcji.

Zabiegi przerywania ciąży mają swoje plusy i minusy, zarówno farmakologiczna jak i próżniowa. Dlatego to lekarz decyduje, która może być przeprowadzona na podstawie wywiadu z pacjentką oraz badań diagnostycznych.
Jeśli chodzi o metodę farmakologiczną to niewątpliwą zaletą jest fakt, że przebieg przypomina naturalne poronienie. Nie ma konieczności ingerencji chirurga w ciało kobiety. Dla wielu kobiet działanie środków poronnych kojarzy się z miesiączką, co korzystnie wpływa na samopoczucie pacjentki. Ponieważ każda kobieta jest oswojona z tym zjawiskiem. Ponadto metoda farmakologiczna może być wykorzystana od najwcześniejszych tygodni ciąży, jak tylko zostanie potwierdzona badaniem – na przykład testem.
Istnieją również wady tej metody, ponieważ nie wszystkie kobiety mogą przyjąć środki poronne. Ponieważ należy stosować się do szeregu przeciwwskazań jakie istnieją dla tabletek wywołujących poronienie. Należy także pamiętać, że kolejne tygodnie ciąży zmniejszają skuteczność metody. Dlatego może być przeprowadzona maksymalnie do 9 tygodnia ciąży. Natomiast po zażyciu tabletek mogą pojawić się skutki uboczne, jak na przykład biegunka, nudności i wymioty. Zdarza się również, że macica w sposób samoistny nie oczyści się dokłądnie – to bardzo nieliczne przypadki. Wtedy konieczna jest interwencja chirurgiczna i łyżeczkowanie macicy.

Przechodząc do metody próżniowej usuwania ciąży zaletą jest czas trwania zabiegu, czyli od kilku do kilkunastu minut. W tym czasie pacjentka jest w znieczuleniu ogólnym. Ponadto zabieg może być przeprowadzony już od 7 tygodnia ciąży. Cieszy się wysoką skutecznością oraz niskim ryzykiem powikłań. A podczas aborcji próżniowej lekarz dokładnie oczyszcza macicę, więc nie ma mowy o ponownej ingerencji chirurgicznej.
Podczas trwania zabiegu pacjentka jest poddawana znieczuleniu ogólnemu. Niestety nie każdej kobiecie może być podane to znieczulenie, ponieważ istnieją przeciwwskazania. Należy również wspomnieć, że powinien być przeprowadzany w odpowiednich warunkach oraz placówce do tego przystosowanej. Ze względu na bezpieczeństwo oraz niwelowanie komplikacji po zabiegu aborcji.
Jednak to lekarz podejmuje decyzję o rodzaju zabiegu jaki będzie przeprowadzony po wywiadzie z pacjentką oraz na podstawie badań diagnostycznych. Bierze również pod uwagę wiek ciąży oraz inne indywidualne czynniki.